Projecten

Projecten in Hongarije

Voor wat vooruitgang in deze lidstaat van de EU betreft, is het beeld tot nu toe nogal wisselend. Het ‘vrije ondernemerschap’ heeft nauwelijks ontplooiingsmogelijkheden; voor de gewone burger, niet gewend zelf initiatieven te nemen, zal het nog minstens een generatie duren voor er van verbetering van zijn sociaaleconomische situatie sprake is. Het overheidsbeleid met betrekking tot kerken, christelijke organisaties en stichtingen lijkt zich voornamelijk te richten op het korten van subsidies. Dat rechtvaardigt, evenals voorgaande jaren, de conclusie dat veel christelijke gemeenten, voorgangers, scholen en instellingen voor dienst en hulpverlening het nog jaren moeilijk zullen hebben. In grote delen van het land is er armoede en werkloosheid. Onze hulp blijft daarom gericht op evangelisatie onder niet- christenen, scholen, verbeteren van leefomstandigheden en christenen die met eigen middelen niet of onvoldoende in staat zijn in hun levensonderhoud te voorzien en/of de taken waarvoor ze staan verantwoord uit te voeren.

In 2024 willen we starten met diverse projecten.
We hopen dat u met het lezen van deze pagina warm zult lopen voor onze projecten.

Projecten: 

  1. Evangelisatie tijdens de kledingbanken in Labod/ Nagyatad, kinderbijbels, christelijke leesmateriaal, etc.
  2. Gezinnen financieel bijstaan die onder het bestaansminimum leven.
  3. Kunststof kozijnen/ dubbele glas voor huizen die nauwelijks of geen ramen hebben.
  4. We gaan met de mensen ter plekke overleggen of er behoefte is aan fietsenproject.

 

Wat is er nodig

Evangelisatie

Voldoende financiën om een openbare evangelisatie/kerkdienst te organiseren, uitdelen van (kinder)Bijbels en christelijke boekjes.
Ook het aanschaffen van voldoende geschikte kinderbijbels is een gebedsonderwerp. Er zijn vaak onvoldoende bijbelgetrouwe (kinder)Bijbels beschikbaar. Graag willen we deze Bijbels aanschaffen.

 

 

 

Gezinnen ondersteunen

Gezinnen in Zuid West Hongarije die onder het bestaansminimum leven ondersteunen met voedsel/ levensmiddel pakketten of financieel.

 

Kunststof kozijnen

In Labod, maar ook in Nagyatad zijn er mensen die wel een huis hebben, maar wel in bouwvallige conditie. In veel huizen is er een of een weggerotte raam of geen raam, waardoor in de winter het erg koud is. Bouwmaterialen zijn erg duur in Hongarije en voor deze gezinnen onbetaalbaar. We hebben contact met een bedrijf in Nederland waar we tegen een fors gereduceerde prijs de kunststof kozijn kunnen afnemen. Daarnaast hebben we natuurlijk handige mensen nodig die mee kunnen helpen om deze kozijnen te plaatsen ter plekke.

 

Fietsenproject

Het idee is om een fietsenproject te starten in Labod, wanneer blijkt dat hier behoefte aan is. De gedachte achter dit project is om tweede hands fietsen mee te nemen vanuit Nederland/ België en deze te repareren in Hongarije en de fietsen te schenken aan mensen die hier behoefte aan hebben en verkopen op de plaatselijke markt, zodat mensen hierdoor ook een eigen inkomen genereren. Het is idee is om een soort van zomerschool te organiseren, zodat werkeloze mensen leren hoe je fietsen kunt repareren.

Dit zal iets dat meer vorm gaat krijgen in 2025