Projecten

Projecten in Hongarije

Voor wat vooruitgang in deze lidstaat van de EU betreft, is het beeld tot nu toe nogal wisselend. Het ‘vrije ondernemerschap’ heeft nauwelijks ontplooiingsmogelijkheden; voor de gewone burger, niet gewend zelf initiatieven te nemen, zal het nog minstens een generatie duren voor er van verbetering van zijn sociaaleconomische situatie sprake is. Het overheidsbeleid met betrekking tot kerken, christelijke organisaties en stichtingen lijkt zich voornamelijk te richten op het korten van subsidies. Dat rechtvaardigt, evenals voorgaande jaren, de conclusie dat veel christelijke gemeenten, voorgangers, scholen en instellingen voor dienst en hulpverlening het nog jaren moeilijk zullen hebben. In grote delen van het land is er armoede en werkloosheid. Onze hulp blijft daarom gericht op evangelisatie onder niet- christenen, scholen, verbeteren van leefomstandigheden en christenen die met eigen middelen niet of onvoldoende in staat zijn in hun levensonderhoud te voorzien en/of de taken waarvoor ze staan verantwoord uit te voeren.

In 2019 willen we starten met diverse projecten.
We hopen dat u met het lezen van deze pagina warm zult lopen voor onze projecten.

Projecten: 

  1. Evangelisatie, kinderbijbels, studies etc.
  2. Houtproject: het aanschaffen van houtkacheltjes voor diegene die geen kachel hebben 
  3. Leefomstandigheden, kleding, rolstoelen, inventaris etc.
  4. Voorgangers echtpaar Pettend
  5. Onderhoud auto ivm evangelisatie doeleinden plus verzekeringskosten.
  6. Kinder tehuis Barcs verbouwen badkamers, toiletten, keukens, slaapkamers en eetzalen.

Wat is er nodig

Evangelisatie
Voldoende financiën om openluchtdiensten te organiseren, bijbelsonderwijs op scholen, uitdelen van (kinder)Bijbels.
Ook het aanschaffen van voldoende geschikte kinderbijbels is een gebedsonderwerp. Er zijn vaak onvoldoende Bijbelgetrouwe (kinder) Bijbels beschikbaar.Graag willen we deze Bijbels aanschaffen maar ook laten drukken in Hongarije om zo de economie te stimuleren.

Leefomstandigheden
Veel (zigeuner)gezinnen leven onder erbarmelijke omstandigheden. Het onderkomen van deze zéér arme mensen bestaat uit bouwvallen, die aan alle kanten tochten en weinig beschutting bieden tegen de soms extreme weersomstandigheden in Hongarije. Aangezien de meeste bewoners niet of nauwelijks over een inkomen beschikken zijn zij afhankelijk van wat zij van gulle gevers uit het rijke westen ontvangen. De stichting, heeft zich het lot van deze mensen aangetrokken en wil het bestaan van deze mensen aanzienlijk verbeteren. Dit willen we doen door het evangelie in woord en daad uit te dragen en mensen te voorzien van eten, kleding en andere goederen die door de stichting worden ingezameld na inventarisatie van behoefte. We willen graag op individueel niveau hulp bieden. Bij deze een foto van een man die zojuist een rolstoel heeft ontvangen.

Voorgangers echtpaar
Een voorgangers echtpaar in Pettend heeft een netwerk in Zuid West Hongarije en werkt samen met de stichting om het evangelie uit te dragen. Dit gezin leeft zelf echter onder erbarmelijke omstandigheden. Er is weinig of geen inkomen omdat er geen werk is. De stichting helpt dit echtpaar om een menswaardig bestaan op te bouwen en voldoende middelen te hebben om hun werk in Gods koninkrijk te kunnen doen. Laatst hebben wij samen met dit gezin een voedselpakketten week gehad. Met kleding en schoenen,evangelisatie materiaal en een voedselpakket zijn wij 60 adressen af geweest. Geweldige tijd samen gehad.