Het bestuur (even voorstellen)

Geruime tijd is er overleg geweest over het reilen en zeilen van de stichting voordat de daadwerkelijke overdracht plaats kon vinden.
Maar sedert 1 september 2023 is het bestuur overgedragen aan Evert Quaedvlieg (voorzitter), Hubert Kollee (penningmeester) en Marcus van de Weijer (secretaris).