Over Hongarije

Hongarije bevindt zich in Centraal Europa. Het land heeft een oppervlakte
van 93.030 km. Hongarije grenst aan Oekraïne, Roemenie, Joegoslavië, Kroatië,
Slovenië, Oostenrijk en Slowakije.

hongarije kaart 

De Tisza en de Donau zijn de belangrijkste rivieren.

Bevolking
De bevolking van Hongarije bestaat voor 88.8% uit Hongaren. Ook in de verschillende buurlanden wonen veel Hongaren: in Roemenie 2 miljoen, In Slowakije 600.000, in Joegoslavië 450.000 en in de Oekraïne 170.000.
In Hongarije vormen de zigeuners de grootste ethische minderheid met 380.000 personen. Daarnaast wonen er 280.000 Roethenen, 170.000 Duitsers, 80.000 Joden, 38.000 Roemenen, 30.000 Slovaken, 21.000 Polen, 20.000 Croaten en 20.000 Serven.
De officiële taal is Hongaars

Economie
Hongarije is het eerste voormalig communistische land dat haar economie privatiseerde. Alhoewel Hongarije heeft weinig natuurlijke bronnen. Er is relatief veel vruchtbare bouwgrond beschikbaar. De eerste jaren van overgang waren pijnlijk voor velen, maar na 1998 is de levensstandaard langzaam verbeterd voor velen in de grote steden. In de buitengebieden is de situatie nog vaak erbarmelijk en zien we nog steeds de communistische invloeden. Vooral jongeren hebben weinig perspectief en voor ouderen is de situatie vaak schrijnend. De recessie in 2009 heeft ook hier zijn sporen nagelaten vooral bij de allerarmsten.

Politieke situatie
In 1918 verloor Hongarije 60% van haar grondgebied door de teloorgang van het Oostenrijks-Hongaars dubbelmonarchie. Hierdoor kwamen vele Hongaren buiten de landsgrenzen terecht, zonder dat ze verhuisden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog bezette het Russiche leger Hongarije en bleef daar tot 1991. Mede met behulp van de Russen konden de communisten 40 jaar aan de macht blijven.
In 1956 werd de opstand tegen de communisten door de Russen neergeslagen en 80.000 Hongaren kwamen hierbij om. 200.000 vluchtten naar het buitenland.
In 1990 was Hongarije het eerste land, dat een meer partijen systeem invoerde en vrije verkiezingen hield. In 1999 werd Hongarije lid van de NAVO en is in 2003/2004 lid van de Europese Gemeenschap te worden.

Godsdienst
Hongarije was voor 90% protestant in 1600, maar velen keerden terug naar de Katholieke Kerk tijdens de Contra reformatie en de periode daarna, toen de protestantse gemeenschap zwaar gediscrimineerd werd. Het communistische regiem oefende streng toezicht uit op alle christelijke kerken en godsdienstige activiteiten van 1948-1988, door intimidatie, infiltratie en discriminatie. Sinds 1990 is er vrijheid van godsdienst en in 2000 vierden de Hongaren officieel dat ze 1000 jaar geleden het Christendom aannamen.

kerk in hongarije