Activiteiten in België & Nederland

Producten  fondsenwerving:

In het verleden werd er veel verkocht op markten en verkocht de stichting producten van de streek v Hongarije… e.d.
Dat is nu niet meer het geval, maar we organiseren wel allerlei activiteiten.

In Nederland zitten we niet stil als stichting en organiseren we allerlei activiteiten om contact met onze “achterban” te vergroten, de stichting bekend te maken en financiële draagkracht te vergroten om echt iets te kunnen betekenen voor de allerarmsten van Zuid/West Hongarije.

Praise & Charity

In het najaar (oktober, november en december) organiseerden we “Praise & Charity” bijeenkomsten (jaarlijks herhaald). Bij zo’n bijeenkomst wordt er Praise muziek gemaakt met een interkerkelijke praiseband uit Zuid Limburg. De bezoekers worden meegenomen in lofprijs en aanbidding, daarnaast zal er een korte overdenking zijn van uit de bijbel en uiteraard informatie over de stichting en terugkoppeling wat we zoal doen in Hongarije en een mogelijkheid om een financiele bijdrage te leveren. In 2023 hebben we een 5 verschillende kerken een dergelijke avond gehad en de bezoekers hebben het al positief ervaren! Houdt het kopje nieuws/ en de nieuwsbrief in de gaten daar vermelden we de nieuwe “Praise & Charity” avonden in 2024.


Baptistengemeente Brunssum 2023


Koningskerkje in Beek 2023


Evangelische Gemeente Geleen 2023

Stamppot dag
Twee keer per jaar organiseren we een stamppot dag. Op deze dag wordt er heerlijke stamppot gemaakt en gezamenlijk gegeten in een kerk die omgebouwd wordt tot een tijdelijk restaurant. Bezoekers kunnen daar genieten van een heerlijke maaltijd en de opbrengst zal gaan naar de stichting.
Naast de maaltijd, zal er ook een korte overdenking zijn en een muzikale omlijsting.
Deze dagen worden meestal gehouden in Christelijk Centrum Hamont (B). Houdt ook hiervoor “het nieuws” in de gaten en de nieuwsbrief.

Naast de maaltijd, zal er ook een korte overdenking zijn en een muzikale omlijsting.
Deze dagen worden meestal gehouden in Christelijk Centrum Hamont (B). Houdt ook hiervoor “het nieuws” in de gaten en de nieuwsbrief.

Wilt u iets bestellen, heeft u een andere vraag of een leuk idee? neem dan contact op via ons contactformulier of bel het telefoonnummer wat op de website vermeld staat.