Evangelisatie

Naast humanitaire hulp is onze grootste missie om te evangeliseren in Hongarije. Daarvoor gaan we naar moeilijk bereikbare plaatsen, dorpen, steden om juist daar de boodschap van Gods liefde te brengen, waar men nog weinig hier van hoorde. Tevens brengen we Bijbels en evangelisatie lectuur het land binnen en ondersteunen we ons voorgangers echtpaar.

Evangeliseren doen we op diverse manieren: Op scholen godsdienstles geven, openluchtdiensten, poppentheater en mimespelen, uitdelen van (kinder)Bijbels, organiseren van dorpsfeesten waar het evangelie centraal staat, individuele bezoeken.

Maar ook met christelijke feestdagen, uitdelen van eerste levensbehoefte, speelgoed en Bijbels. Aktie schoenendoos heeft dit jaar 5000 schoolkinderen bereikt. De schoenendozen zijn in Hongarije gevuld, en bij/in elke schoenendoos mogen wij het evangelie doorgeven. En Roma zigeuners bezoeken en voorzien van: levensmiddelen, kleding, speelgoed en Bijbels. En uitnodigen voor de kerkdiensten.