Gebedspunten

 1. Hongaren zijn op zoek naar antwoord op hun vragen. De vele veranderingen en de invloed van veertig jaar communisme maken dat vele Hongaren naar de alcohol en medicijnen grijpen. Het drugsgebruik onder de jeugd is scherp toegenomen de afgelopen tijd. Het hoge aantal zelfmoorden is een blijvend maatschappelijk probleem. Er zijn enorm veel mogelijkheden voor de christenen om te dienen in de gezondheidszorg, gevangenis en het onderwijs. Bidt dat de christenen deze kansen uit kunnen buiten en hun getuigenis kunnen geven.
 2. Abortus. De gezondheidszorg verkeert in een crisis, ondanks bekwame doktoren. Er is een chronisch gebrek aan geld en daardoor ook aan werkkrachten. Op dit moment wordt in Hongarije 7 van de 10 zwangerschappen afgebroken. Bidt voor de zwangere vrouwen, bidt voor de christenen, die werken met hen en voor degene, die alternatieve oplossingen proberen aan te bieden. Bidt voor de christendokters en ander medisch personeel in deze situatie.
 3. De erfenis van het communisme. Er is veel wantrouwen en verdeeldheid te bespeuren in de Hongaarse maatschappij en ook binnen de kerken. Er is veel spanning tussen de zgn. historische kerken (katholiek, calvinistisch, luthers en joods) en weinig ruimte voor nieuwe charismatische stromingen. Bidt voor verzoening en eenheid.
 4. De 1990-er jaren gaven groei en openheid te zien. Deze groei heeft zich echter niet echt door kunnen zetten, mede doordat de kerken slecht voorbereidt waren op de veranderingen. De protestante kerken in Hongarije kende opwekkingen in 1939 en 1946-50 en het was mede hierdoor dat zij de communistische onderdrukkingen konden doorstaan. Er zijn charismatische vernieuwingsbewegingen in Hongarije, maar de groei en vernieuwing zijn niet zichtbaar in het gehele land. Dit blijft een gebedspunt.
 5. Er is een grote behoefte aan evangelisten. Er zijn veel nominale christenen in Hongarije en de gemeenten hebben weinig visie voor evangelisatie en zending. Bidt voor arbeiders en bidt voor de christenen, dat ze op een creatieve en moedige manier durven te getuigen van Jezus.
 6. Er is een weinig  leiderschap, bidt voor:
  • a. Leiders met visie en een Bijbelgetrouwe leefstijl. Er zijn veel mogelijkheden voor evangelisatie, maar veel geestelijke leiders zijn belast door het verleden en hebben weinig visie. Bovendien worden de geloofsgemeenschappen vaak scherp bekritiseerd.
  • b. Initiatief nemen in de gemeenten.  Bidt dat meer leden geïnspireerd mogen worden om geestelijk leiderschap op zich te nemen en verschillende taken in de gemeentes te vervullen.
 7. Godsdienstonderwijs:
  • a. In de scholen. Er is veel openheid onder de jeugd. Zowel in de christelijke als de openbare scholen is er de mogelijkheid om godsdienst  lessen te volgen. Bidt voor de meer evangelisten, die dit kunnen geven..
  • b. Kinder- en Jeugdprogramma’s in de gemeente.Na een verbod op kinderwerk tijdens het communisme, zijn er nu veel mogelijkheden.
  • c. Kinder-en Jeugdprogramma’s als evangelisatiemiddel. Bidt voor: mogelijkheden en bereidwilligheid van de burgemeesters in de dorpen. Er kan alleen geëvangeliseerd worden als er toestemming is
  • d. Middelen om te evangeliseren:Bidt voor financiële middelen om materialen aan te schaffen om kinderen op hun niveau te bereiken met het evangelie
  • e. Zomeracties. Er zijn elke zomer vele openluchtdiensten, waar veel niet-christenen komen. Bidt voor de organisatoren en voor de toerusting van de christenen.
 8. Degenen, die nog niet bereikt zijn:
  • a. De Joden. Voor de tweede wereldoorlog waren er 800.000 Joden in Hongarije, nu zijn het er 80.000. Er zijn een paar messiaanse gemeenten. Bidt voor de verzoening tussen Joden en Christenen.
  • b. Zigeuners.De zigeuners behoren tot de laagste sociale klasse, 90% van hen heeft geen werk en velen kunnen lezen nog schrijven. Bidt voor een opwekking.
  • c. Vluchtelingen uit voormalig Joegoslavië.Er zijn rond de 200.000 vluchtelingen van voormalig Joegoslavië. Het is moeilijk om te integreren.
  • d. Hongaren in de buurlanden.De Hongaren in de buurlanden worden bijna overal systematisch gediscrimineerd. Bidt voor verzoening tussen de verschillende etnische groeperingen en dat de christenen onder deze Hongaren zich bewust mogen worden van de enorme mogelijkheden, die ze hebben om te evangeliseren.
 9. Bidt dat de verschillende takken van evangelisatie en zending echt “Hongaars”mogen zijn en door Hongaren gedragen worden, ook financieel.
 10. Bijbels. Bidt voor de verspreiding van Bijbels,dat er  voldoende Bijbels in de Hongaarse taal  gedrukt worden, ook kinderbijbels.
 11. Bidden voor extra vervoersmogelijkheden van Nederland naar Hongarije met hulp goederen.