Doel

De Stichting “Hart voor Hongarije” heeft ten doel het bieden van tijdelijke en structurele hulp in geld en/of goederen aan de mensen in Hongarije.
Het uitgangspunt is het verkondigen van het evangelie van Jezus Christus waaruit de naastenliefde voortvloeit, voorts alles dat rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
Ons eerste en primaire doel is zorgen voor verspreiding van het evangelie door middel van (kinder)Bijbels.
Onze tweede doelstelling is het verbeteren van de leefomstandigheden door kleding en of hulpmiddelen.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Hongarije is een land dat uw en onze hulp hard nodig heeft, ouderen hebben weinig opleiding.
Kinderen kunnen ouders het evangelie doorgeven vanuit de (kinder)Bijbels.
Hart voor Hongarije biedt hulp aan Hongarije vanuit diverse plaatsen. Onze Hongaarse contactpersoon woont samen met zijn gezin in Hongarije, heeft een groot netwerk en vanuit deze contacten werkt de stichting Hart voor Hongarije aan evangelisatie met de focus op praktische hulp in Hongarije.

Helpt u mee?